Dialektord fra Senja

Denne ordlisten er fra kommune i fylke

Dialektord fra Senja

Med henvisninger til:

Samla av: Helge Stangnes

Database: Gunnar Hrafn Hrafnbjargarson.

Gå tilbake til oversikten

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å æ ø

Lenke til Metaordboka åpner i et nytt vindu.

ia Liten straumkvervel, ofte etter fisk, men også etter båt. (1987)
ifar Opning på støvel eller anna fotty (der du stikk foten inn). "Nystøvlan e så trong i ífare." (1992)
i høgste visen Alvorlig fornærma, høglydt foruretta. (1990)
ile 1) Isolere (kle) med torv, f.eks. ile ein gamme., 2) Dregg, krabbe eller stein med tau til endefeste for fastståande bruk (line, garn, laksenot). (1984/85)
ile av Sette ut siste ilen på ei garn- eller linsetning. (1999)
ile(n) Ram smak, salt eller beiskt. "Åja, eg kjente det va så íle," sa mannen, han hadde drukke av blodbøtta i staden for vassbøtta i mørket. (1994)
ilendt Spesielle lysforhold slik at landskap og himmel går i eitt, og det blir vanskelig å vurdere kva som er nært og kva som er langt borte. Førekjem stundom om vinteren når lendet er snøkledd, men ordet blir også brukt om sikten i mørke eller snøkov, sett frå sjøen. (1994)
illhugsen Bli illhugsen: bli litt redd. (1986)
Metaordbok: illhugsen
imert 1) Stor spikar, bolt., 2) Erigert lem (ståpikk) (1999)
imestimellom Att og fram, både her og der. "Ho fer no imestimejlla, stundevis e ho i åkker`n og stundevis inne ." (1996)
i toft Jamsides med, ved sida av. Brukt om å sitte: "Får eg sette i toft med deg?" (1999)
ive-lér Overlér på sko eller støvel. (1988)