Dialektord fra Senja

Denne ordlisten er fra kommune i fylke

Dialektord fra Senja

Med henvisninger til:

Samla av: Helge Stangnes

Database: Gunnar Hrafn Hrafnbjargarson.

Gå tilbake til oversikten

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å æ ø

Lenke til Metaordboka åpner i et nytt vindu.

åbor Festestein for landtau frå båt. Nemninga er brukt både om fast stein, oppbygd steinvarde og enkeltstein som ein legg over landtrossa. Av gammalnorsk áburdr : (stein som er lagt på) landfestet for farty (1987)
åder "Åre", i tydinga blodåre. (1999)
ådre Male ein mørk farge oppå ein lys slik at det dannar seg bølgjemønster. (1999)
åfått Kritikk, misnøye. "Stå ikkje å se åfått med meg, gjør arbeidet likar sjøl." Av gammalnorsk áfátt : som manglar. (1991)
åjøya Menneske som pratar og overdriv mykje, særlig brukt om kvinnfolk. "Ho e ei orntlig åjøya."(1988). Ordet kunne òg bli brukt som verb: å åjøye : komme med høglydte gledesrop, eller berre å gle seg, kose seg.
åklo Vadefuglen heilo (Pluvialis apricaria). (1986)
årdaue Stillstand i fisket på grunn av "svart hav" (mangel på fisk). "Båtan ligg i land førr årdaue." (1998)
årette Slå kile inn i enden av ein trenagle, eller i enden av eit skaft (f.eks. eit økseskaft) for å få det til å sitte skikkelig fast (1987)
årlom Stykket mellom nedre kant av skauten og handtaket på ei åre. Av gammalnorsk árarhlumur. Ofte blir heile lengda frå bladet til handtaket kalla årlom, men stykket frå skauten til bladet blei før kalla årleggen. (1990)
årmole Leivning, synlig rest,"Majnn ser endå årmållan etter stua hannes." (1994)
å ta i nuven Mild avstraffing. (Lett lugging) (1990)
åtgådd Krepert, dau – eller nesten dau. "Sauen va åtgådd då vi fajnn han." (1999)
åtgjort Kastrert, gjella – med litt neddempa tyding. Også brukt om folk: "Han sku ha vorre åtgjort." Litt humoristisk uttrykk for at det skulle vore gjort noe med han. (1988)
åvelta Uheldig stilling der ein ikkje kjem seg opp. "Vi måtte berge ei ku som va ramla i åvelta oppi marka." (1996)